[masp]54[/masp]

[tinhtrang]Còn hang[/tinhtrang]

[giaban]29,000đ[/giaban]

[link]https://shorten.asia/8r9wwmMf[/link]

[mota]

Hủ muối tép hành cay cực ngon Chuyên cung cấp bánh tráng phơi sương tận lò không qua trung gian và các loại gia vị ăn kèm

[/mota]

[chitiet]

Hủ muối tép hành cay cực ngon nhe cả nhà Chuyên bánh tráng phơi sương tận lò không qua trung gian và các loại gia vị ăn kèm
[/chitiet]


Ant Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn