[masp]62[/masp]

[tinhtrang]Còn hang[/tinhtrang]

[giaban]2850đ[/giaban]

[link]https://shorten.asia/x6tbwzq5[/link]

[mota]

Mực Khô Mini Thịnh Long, Nguyên Liệu Làm Mực Rim Me - JoJo Seafoods - Size nhỏ: 180 - 200 con 1Kg - Mực em bán theo con nước nên luôn mới, ngon ngọt - Xuất xứ: Thịnh Long, Hải Hậu, Nam Định - Hsd: 6 tháng


[/mota]

[chitiet]

Mực Khô Mini Thịnh Long, Nguyên Liệu Làm Mực Rim Me - JoJo Seafoods KHÔ MỰC THỊNH LONG: - Size nhỏ: 180 - 200 con 1Kg - Mực em bán theo con nước nên luôn mới, ngon ngọt - Xuất xứ: Thịnh Long, Hải Hậu, Nam Định - Hsd: 6 tháng[/chitiet]

Ant Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn