[masp]59[/masp]

[tinhtrang]Còn hang[/tinhtrang]

[giaban]1.015,000[/giaban]

[link]https://shorten.asia/37JD9TPh[/link]

[mota]

Sửa Ensure gold

được chứng minh lâm sàng

Giúp tăng cường sức khỏe trong 8 tuần


- HMB *.

- YBG (Beta Glucan từ nấm

[/mota]

[chitiet]

Người lớn, người ăn uống kém, người bệnh cần phục hồi nhanh.

Chú ý:

- Không chứa Gluten. Rất ít Trans Fat và Lactose, phù hợp cho người bất dung nạp Lactose

- Không dùng cho người bệnh Galactosemia

- Không dùng qua đường tĩnh

[/chitiet]

Ant Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn