[masp]51[/masp]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[giaban]47,000đ[/giaban]

[link]https://shorten.asia/vfnp4Dhz[/link]

[mota]

Toxbait 1Kg Là thuốc đặc trị các loài ốc gây hại cho cây trồng như: ốc bưu vàng, ốc sên, ốc ma, ốc quắn, ốc nhớt… phá hại cây trồng : thanh long hoa màu
Thuốc Toxbait 1Kg được sản xuất ở dạng bả mồi chứa chất dẫn dụ để thu hút ốc đến ăn và bị tiêu diệt.không độc với cá, giun đất , tôm, cua; ít ảnh hưởng đến môi trường và con người

[/mota]

[chitiet]

Toxbait 1Kg Là thuốc đặc trị các loài ốc gây hại cho cây trồng như: ốc bưu vàng, ốc sên, ốc ma, ốc quắn, ốc nhớt… phá hại cây trồng : thanh long hoa màu
Thuốc Toxbait 1Kg được sản xuất ở dạng bả mồi chứa chất dẫn dụ để thu hút ốc đến ăn và bị tiêu diệt.không độc với cá, giun đất , tôm, cua; ít ảnh hưởng đến môi trường và con người

[/chitiet]
 

Ant Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn