[masp]21[/masp]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[giaban]750,000đ[/giaban]

[link]https://shorten.asia/CuJ4xbNJ[/link]

[mota]

Thuốc  Kích mắt thanh long không cần chong đèn hiệu quả sau 5 ngày 

Sản phẩm pro H kích mắt thanh long tỉ lệ nảy mắt 90% 

với1 chai15ml kích từ 2000 - 3000 mắt gai 

Kích mắt thanh long nghịch vụ Promote -h Hoặc Pro H ( Hưng Nguyễn )

Kích mắt hiểu quả ở nhiệt độ từ 20 dộ c trở lên


[/mota]

[chitiet]


Ba con muống năng xuất cao phải chọn được mắt hoa , chọn 100 mắt hoa nó sẽ cho 100 nụ .

Làm đúng cách hiệu quả mới cao

Tư vấn : 0792123055


[/chitiet]


[/mota]
Ant Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn