[masp]173[/masp]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[giaban]24,000đ[/giaban]

[link]https://shorten.asia/GF3cBmqr[/link]

[mota][/mota]

[chitiet]

Natri benzoat hay còn gọi là Sodium benzoate powder chất dùng làm pháo bông dùng trông nông nghiệp và dùng trong thực phẩm 

[/chitiet]


Ant Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn