[masp]174[/masp]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[giaban]50,000đ[/giaban]

[link]https://shorten.asia/ud615q27[/link]

[mota][/mota]

[chitiet]
Hóa chất KLCO3 hay còn gọi là KALI CLORAT  tên khoa học Potassium chlorate 500gram hàng tinh khiết 

[/chitiet]


Ant Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn